Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Bernard z Clairvaux
Dziś jest: Sobota, 20 sierpnia 2022

RADOM

Wojewoda mazowiecki zarzuca wiceprezydentowi Radomia mówienie nieprawdy

sobota, 05 marca 2022 12:05 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
Magdalena Gliszczyńska

W nawiązaniu do informacji przedstawionych na konferencji prasowej zastępcy Prezydenta Miasta Radomia Mateusza Tyczyńskiego  uprzejmie informuję, że wszystkie samorządy dostały takie same polecenia oraz treści porozumienia w zakresie organizowania miejsc pobytu dla uchodźców. Wszystkie samorządy oprócz Miasta Radomia podpisują je i nie zgłaszały zastrzeżeń. 

Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł odniósł się do wczorajszej konferencji prasowej Prezydenta Radomia w kamienicy Deskurów w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu.

"Obecnie priorytetem jest sprawne uruchamianie miejsc pobytu dla cudzoziemców i Miasto Radom powinno wykonywać to zadanie – nie ma przeszkód formalnych, aby to realizować i jest to realizowane przez inne samorządy na Mazowszu.

Słowa zastępcy Prezydenta Radomia  informujące o tym, że inne samorządy dostały zgodę na zastosowanie trybu zamówień z wolnej ręki  w zakresie przygotowania miejsc noclegowych – nie są zgodne z rzeczywistością.

Jednostki Samorządu Terytorialnego są zobowiązane do współdziałania w zarzadzaniu kryzysowym z Wojewodą, jako organem koordynującym działania. Na podstawie własnych ustaleń i zadeklarowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego możliwości zorganizowania miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia, a także wsparcia psychologicznego i pomocy socjalnej, Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego utworzyło bazę dostępnych i możliwych do uruchomienia miejsc zakwaterowania oraz podmiotów, które mogą realizować świadczenia. W oparciu o zebrane informacje i w miarę dynamicznie zmieniającej się sytuacji Wojewoda Mazowiecki, na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wydaje m.in. jednostkom samorządowym polecenia zorganizowania miejsc zakwaterowania lub określonych świadczeń. 

Jednostki Samorządowe podpisują z Wojewodą porozumienia, które określają zasady i tryb finansowania poleconych zadań oraz są podstawą rozliczania środków z uruchomionej na ten cel przez Radę Ministrów rezerwy ogólnej, której dysponentami są wojewodowie.

Samorządy również mają podstawę do finansowania miejsc pobytu – mogą uruchomić własną rezerwę celową. Potwierdziła to interpretacja RIO, która została  wysłana do wszystkich samorządów. Tak więc jeśli władze Radomia nie chcą skorzystać z zaproponowanego porozumienia, które określa zasady przekazywania środków przez Wojewodę,  mogą realizować zadanie we własnym zakresie.

Dzięki współpracy Wojewody z samorządami udaje się na bieżąco udzielać wsparcia tysiącom uchodźców, którzy zostali skierowani do miejsc zakwaterowania, a także jest im udzielana pomoc w punktach recepcyjnych oraz pomoc humanitarna.

Wszelkie bieżące informacje o działaniach na bieżąco publikujemy na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zachęcamy do śledzenia komunikatów:" - napisały służby prasowe wojewody mazowieckiego.