Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Wincenty Lewoniuk i męczennicy z Pratulina
Dziś jest: Niedziela, 23 stycznia 2022

RADOM

Regulamin dostarczania wody dla radomian - przyjęty

poniedziałek, 29 listopada 2021 15:40 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: pixabay/skitterphoto
Elżbieta Warchoł

Radomscy radni przyjęli dziś Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla gminy Miasta Radomia.

Małgorzata Błażewicz z Biura Nadzoru Właścicielskiego UM w Radomiu: 

Za głosowało 17 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody ma obowiązek: dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, tj. w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę i o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym, zapewniać odbiorcy usług dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonej obowiązującymi przepisami i o parametrach nie przekraczających wymienionych w obowiązujących przepisach wartości, tj. m. in.: - żelazo: 0,20 mg Fe/I, - mangan: 0,05 mg Mn/l, - jon amonowy: 0,50 mg NH/ /l, - azotany: 50 mg N03 /I, - azotyny: 0,50 mg N02_/I - barwa: 15 mg Pt/I, - mętność: 1 NTU; - pH: 6,5-9,5; - przewodność elektryczna: 2 500 pS/cm, dostarczać wodę w sposób ciągły i niezawodny, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie, prowadzić regularną, wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody do spożycia przez ludzi.