Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: bł. Dorota z Mątowów, wdowa
Dziś jest: Sobota, 25 czerwca 2022

Skarżysko-Kamienna

Konrad Krönig z wotum zaufania i absolutorium

czwartek, 19 maj 2022 15:32 / Autor: Jakub Dębski
UG Skarżysko-Kamienna
Jakub Dębski

Dziś (19 maja) odbyła się sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Prezydent Konrad Krönig otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2021 roku.

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej zadecydowała o przyznaniu prezydentowi miasta Konradowi Krönigowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy za poprzedni rok. Pozytywną opinię w tym zakresie wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa.

- Zarówno wotum zaufania jak i absolutorium świadczy o tym, że w naszym mieście dobrze się dzieje. Znaczy to, że kierunek rozwoju miasta, który obraliśmy jest dobry, i że skutecznie realizujemy postawione przed sobą cele. To też te cele, które przede mną i przed moją administracją postawili mieszkańcy, a to oni są tutaj najważniejsi – powiedział prezydent Konrad Krönig.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu podkreślano, że dochody gminy w 2021 roku zrealizowano na poziomie 105,29% w stosunku do planowanych (218.684.280,57 zł). Wydatki zrealizowano na poziomie 94,5% w stosunku do planowanych (207.396.168,51 zł). Nadwyżka budżetowa wyniosła 11.288.112,06 zł (w stosunku do planowanego deficytu w wysokości 11.770.288,90 zł).

Po przedstawieniu Raportu o stanie gminy z całorocznej pracy radni po raz czwarty z rzędu przyznali prezydentowi miasta wotum zaufania.

Prezydent Skarżyska-Kamiennej wyraża chęć współpracy z pozycją, która podczas Rady Miasta głosowała przeciw przyznaniu absolutorium.

- Nie było jakichkolwiek przesłanek formalnych czy merytorycznych ku temu by głosować przeciw. Jak zwykle skarżyska opozycja postawiła na politykę, a nie na merytorykę. Pomimo tego, zapraszam do współpracy dla dobra miastai dla dobra mieszkańców – dodaje prezydent Konrad Krönig.

To ósme absolutorium z rzędu dla prezydenta Skarżyska-Kamiennej.