Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Paschalis Baylon, zakonnik
Dziś jest: Wtorek, 17 maja 2022

Opoczno

Opoczyńskie starostwo ogranicza bezpośrednie kontakty z mieszkańcami

piątek, 21 stycznia 2022 12:00 / Autor: Marcin Prejs
Fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

O Lokalnym Partnerstwie ds. Wody, działaniach urzędu pracy oraz o zmianach w funkcjonowaniu starostwa mówiliśmy w audycji Powiat Opoczyński na Fali.

2021 rok podsumował Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie. Sprawozdanie z jego działalności przedstawione zostało podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy. Rada pozytywnie zaopiniowała działalność PUP-u oraz podział pieniędzy na ten rok. – Na wszystkie formy pomocy, czyli m.in. prace interwencyjne, staże, doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, na szkolenia, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne urząd pracy przeznaczy ponad 10 mln zł – mówi wicestarosta Maria Barbara Chomicz, przewodnicząca rady. To o prawie 3 miliony więcej niż w ubiegłym roku. Powiatowy Urząd Pracy nadal będzie także realizował rozpoczęte już projekty ze środków europejskich o łącznej wartości blisko 4 mln zł.

Od poniedziałku wprowadzone zostaną zmiany w organizacji pracy opoczyńskiego starostwa. Z uwagi na pandemię ogranicza ono bezpośrednie kontakty urzędników z petentami. Przy wejściach do budynku od poniedziałku pojawią się specjalne pojemniki na korespondencję z urzędem. Starosta Marcin Baranowski zachęca też mieszkańców do załatwiania spraw drogą elektroniczną. – Chcemy ograniczyć kontakty międzyludzkie, aby w jak najlepszy sposób móc powstrzymać epidemię. Także bardzo serdecznie zachęcamy do tego, aby korzystać z tych nośników elektronicznych, ale jeśli ktoś chce bezpośrednio przyjść i złożyć dokumenty, może to zrobić do odpowiednich pojemników – mówi starosta. Zachęca także mieszkańców do kontaktu telefonicznego z pracownikami starostwa.

Starosta opoczyński Marcin Baranowski i wicestarosta Maria Barbara Chomicz podpisali list intencyjny potwierdzający zawiązanie Lokalnego Partnerstwa do Spraw Wody. Umożliwi ono m.in. pozyskiwanie funduszy unijnych zatwierdzonych w Krajowym Planie Odbudowy na działania łagodzące skutki suszy na obszarach wiejskich. Podpisanie listu intencyjnego potwierdzającego zawiązanie partnerstwa odbyło się w opoczyńskim starostwie. Inicjatorami powstania Lokalnego Partnerstwa do Spraw Wody są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Posłuchaj całej audycji Powiat Opoczyński na Fali: