Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: bł. Wincenty Lewoniuk i męczennicy z Pratulina
Dziś jest: Niedziela, 23 stycznia 2022

REGION

Resocjalizacja skazanych w lasach Nadleśnictwa Zwoleń

sobota, 15 stycznia 2022 11:22 / Autor: Magdalena Król
fot. Zakład Karny w Żytkowicach
Magdalena Król

Skazani będą sprzątać tereny leśne, wezmą udział w edukacji ekologicznej oraz zaangażują się w działalność edukacyjną propagującą działą proekologiczne. A to wszystko za sprawą podpisania porozumienia o współpracy między Zakładem Karnym w Żytkowicach a Nadleśnictwem Zwoleń.

Podpisane we wrześniu oraz grudniu 2021 roku porozumienie pomiędzy Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi dały początek nawiązania poszerzonej współpracy z tą instytucją. Na kanwie tych porozumień dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowice kpt. Robert Wilczyński podpisał porozumienie o współpracy z nadleśniczym Nadleśnictwa Zwoleń, dr. inż Sławomirem Okoniem, w zakresie podejmowania wspólnych działań. Podpisane porozumienie dotyczy w szczególności działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej i oświatowej polegającej w szczególności na organizowaniu zajęć kulturalno-oświatowych oraz realizowaniu programu resocjalizacyjnego.

W ramach realizacji tego programu skazani będą zaangażowani w działalność edukacyjną ukierunkowaną na propagowanie działań proekologicznych związanych ze zdrowym stylem życia, będą również uczestniczyć w porządkowaniu terenów leśnych i szlaków oraz wezmą udział w edukacji ekologicznej. Współpraca będzie realizowana na terenie nadleśnictw Zwoleń.

- Podpisane porozumienia to nie tylko współpraca naszej jednostki z Lasami Państwowymi w zakresie działalności resocjalizacyjnej, ale też perspektywa na przyszłość podpisania umowy, na bazie której skazani zostaną skierowani do zatrudnienia odpłatnego w Lasach Państwowych, w ramach programu „Praca dla więźniów’’- informuje dyrektor placówki.

Dodatkowo odbywają się także wstępne rozmowy dyrektora Zakładu Karnego Żytkowicach z przedstawicielami lokalnych nadleśnictw o możliwościach współpracy i zatrudnienia skazanych.