Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Grzegorz VII, papież
Dziś jest: 25 maj 2020

Opoczno

Szczególne środki ostrożności podczas obrad

czwartek, 26 marca 2020 10:33 / Autor: Marcin Prejs
Fot. pixabay.com
Marcin Prejs

Dzisiaj (26 marca) obradować będą opoczyńscy radni miejscy i powiatowi.

Sesja Rady Miejskiej poświęcona będzie zmianom w budżecie. Przeprowadzona zostanie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. – Radni będą mogli uczestniczyć w niej również zdalnie – wyjaśnia Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna.

Środki ostrożności i możliwość zdalnego uczestniczenia w sesji zapowiada też opoczyńskie starostwo. Podczas powiatowej sesji radni dyskutować będą m.in. nad zmianami w budżecie i rozkładem godzin pracy aptek. Początek powiatowej sesji o godzinie 13. Miejska rozpocznie się godzinę później.

XVIII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego

26 marca 2020 r. (czwartek) godzina 13

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/20 z sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

4. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.

5. Omówienie stanu sanitarno - weterynaryjnego powiatu opoczyńskiego za rok 2019.

6. Ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego powiatu opoczyńskiego za rok 2019.

7. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – Bezpieczny Powiat na lata 2019 – 2023” za rok 2019.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 – 2028;

b) w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.;

c) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu opoczyńskiego;

d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie;

e) zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opoczyńskiego w I półroczu 2020 r.;

f) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie;

g) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2020 rok;

h) zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2020 rok.

9. Podjęcie stanowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie zmiany zapisu art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

10. Sprawy bieżące.

11. Zamknięcie XVIII sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

 

XVIII sesja Rady Miejskiej w Opocznie

26 marca 2020 r. godz. 14

Porządek obrad nadzwyczajnej:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedłożenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035,

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.

2. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do nas: