Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Etelbert, król
Dziś jest: 24 lutego 2020

Mazowsze

93 mln złotych dla regionu radomskiego na drogi i szpitale

08 stycznia 2020, 12:57 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Na remonty i modernizacje szpitali i instytucji kultury w regionie radomskim władze Mazowsza przeznaczą prawie 93 mln zł, z czego 50 mln złotych zostanie przeznaczone na drogi.

Środki dla regionu radomskiego są pokłosiem uchwalonego w połowie grudnia budżetu województwa mazowieckiego. Jest on największym budżetem w 21-letniej historii Mazowsza. - Środki, którymi dysponujemy nie tylko pozwolą na rozbudowę infrastruktury medycznej czy drogowej, ale także na wsparcie gmin, sołectw czy jednostek OSP – powiedział przebywający dzisiaj w Radomiu marszałek Adam Struzik:

Na remonty i modernizacje znajdujących się na terenie regionu radomskiego dróg wojewódzkich zostanie przeznaczone 50 mln zł. Wicemarszałek Rafał Rajkowski:

Zbigniew Ostrowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg poinformował, że w tym roku będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej 727 Klwów-Szydłowiec, drogi wojewódzkiej 740 w Milejowicach i drogi wojewódzkiej 733 w Rawicy. - Największym zadania będzie budowa drogi od Lipska do Iłży - powiedział dyrektor OStrowski:

Radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka powiedział, że 1/4 środków na drogi trafi do powiatu kozienickiego:

Chodzi m.in. o przebudowę drogi wojewódzkiej 691 wraz z budową kanalizacji z wylotem do rzeki Brzeźniczki; czy rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 736 w Magnuszewie. Poza modernizacjami i budową nowych dróg 12,1 mln zł zostanie przeznaczonych na remonty dróg wojewódzkich w regionie radomskim. W sumie obejmą one 13 km dróg, w tym: Przytyk – Żerdź – 2,6 mln zł; Bąkowiec przy stawach w powiecie kozienickim – 2,6 mln zł; przejście przez Ponikwę w powiecie kozienickim – 1,8 mln zł; droga pomiędzy Solcem a Boiskami w powiecie lipskim – 1,6 mln zł; droga przed Borkowicami w powiecie przysuskim – 1,5 mln zł; Prędocinek koło Iłży – 1,5 mln zł; przejście przez Ponikwę w powiecie kozienickim – 500 tys. zł.

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie radomskim w 2020 r. samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 30 mln zł, w tym: zwiększenie efektywności energetycznej budynku głównego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,9 mln zł; przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby bloku operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,4 mln zł; utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,2 mln zł; modernizacja budynku szpitalnego nr 5 w SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu – 5 mln zł; modernizacja zespołu transformatorów wraz z szynami zasilającymi oraz przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o. o. w Radomiu – 2,7 mln zł; wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu – blisko 1,6 mln zł; wykonanie dokumentacji pod budowę nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu – 670 tys. zł; budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu – 480 tys. zł.

Na rozbudowę, modernizację i rozwój instytucji kultury w subregionie radomskim władze Mazowsza przeznaczą blisko 9 mln zł. Największe zaplanowane na ten rok inwestycje to: modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 3,8 mln zł; budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – 3,1 mln zł; modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu (Muzeum Wsi Radomskiej) – 1,7 mln zł; wykonanie dokumentacji pod prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 225 tys. zł;

Na inwestycje instytucji oświaty w subregionie radomskim władze Mazowsza przeznaczą prawie 4 mln zł, w tym: kontynuacja budowy drogi dojazdowej i parkingu oraz sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu – ponad 3 mln zł; budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko (opracowanie dokumentacji projektowej) – 800 tys. zł;

Zapraszamy do nas:
Free Web Counter stats counter