Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
Dziś jest: Niedziela, 14 sierpnia 2022

RADOM

Spada bezrobocie w Radomiu

środa, 08 czerwca 2022 19:10 / Autor: Kamil Zapora
fot. radom.pl
Kamil Zapora

W porównaniu z kwietniem bezrobocie spadło o ponad 500 osób, a z analogicznym okresem roku ubiegłego na koniec maja Powiatowy Urząd Pracy odnotował spadek liczby bezrobotnych o 3.236 osób.

Od początku 2022 r. w Radomiu i powiecie radomskim liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 1.371 i wynosi obecnie 16.516. - W porównaniu z kwietniem bezrobocie spadło o ponad 500 osób. Od początku roku ponad 660 bezrobotnych dostało pracę u radomskich przedsiębiorców dzięki wsparciu finansowemu urzędu. Stanowi to blisko połowę nowych miejsc pracy. – podkreśla Sebastian Murawski dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. – Nasza pomoc obejmowała m.in.: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów tworzenia miejsc pracy, dofinansowywanie wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych:

- Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że od marca do końca maja zarejestrowało się w Radomiu i powiecie ponad 400 obywateli Ukrainy. Mimo to notujemy regularne spadki bezrobocia, co bardzo dobrze świadczy o radomskim rynku pracy. Zarówno bezrobotni Polacy jak i uchodźcy z Ukrainy znajdują zatrudnienie. Potwierdza to prognozy, że obywatele z Ukrainy nie tylko nie „zagrażają” polskim bezrobotnym, przeciwnie – uzupełniają zgłaszane przez pracodawców deficyty osób potrzebnych do pracy.’’ – podkreśla dyrektor Murawski.

Do znacznego zmniejszenia bezrobocia przyczyniły się udzielane przez urząd liczne formy wsparcia osobom bezrobotnym oraz pracodawcom:

149 refundacje na utworzenie stanowisk pracy,
96 dofinansowania prac interwencyjnych,
338 podjęcie działalności gospodarczej
36 dofinansowania do robót publicznych
276 prace społecznie użyteczne
522 staże
177 szkolenia
43 bony na zasiedlenie.

Stopa bezrobocia wg danych GUS - stan na koniec kwietnia 2022 r.
( w porównaniu z marcem 2022 r. ):

Polska - 5,2% (spadek o 0,2%),
województwo Mazowieckie - 4,5% (spadek o 0,1%),
powiat radomski – 15,0% - (spadek o 0,4%),
miasto Radom - 10,1 % - (spadek o 0,2%).