Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Filip Nereusz, prezbiter
Dziś jest: Czwartek, 26 maja 2022

RADOM

5 mln zł na walkę z koronawirusem

środa, 15 kwietnia 2020 10:24 / Autor: Radosław Mizera
foto: Free-Photos/pixabay
Radosław Mizera

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało dodatkowe środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na walkę ze skutkami koronawirusa. Poinformował o tym starosta radomski Waldemar Trelka.

Resortowa decyzja dotyczy przekazania 5 mln zlotych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu wykorzystuje wszystkie dostępne mu instrumenty w ramach pomocy dla przedsiębiorców, którzy odczuli skutki epidemii koronawirusa - komentuje starosta Waldemar Trelka.

W ubieglym tygodniu Powiatowy Urząd Pracy z upoważnienia starosty radomskiego, złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe pieniądze na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości 5 milionów złotych.

Wcześniej starosta radomski zatwierdził propozycję pośredniaka, aby w ramach budżetu PUP przesunąć 6 milionów złotych na pomoc w utrzymaniu miejsc pracy, w tym:- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Wnioski można składać elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl lub w formie papierowej - poprzez przesłanie pocztą lub dostarczenie do Powiatowego Urzędu Pracy.

- Staramy się pomagać przedsiębiorcom realnie, a nie poprzez wpisy w mediach społecznościowych. Duża liczba wniosków pokazuje skalę zainteresowania takimi formami wsparcia. To również dowód na to, że rządowy program Tarczy Antykryzysowej jest oczekiwanym narzędziem pomocy w walce ze skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Przypomnijmym, że już 7 kwietnia Powiatowa Rada Rynku Pracy pod przewodnictwem Ewy Markowskiej – Bzduchy zaopiniowała pozytywnie wniosek dyrektora PUP, aby pieniądze z Funduszu Pracy oraz programów unijnych, zarezerwowanych wcześniej na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, przesunąć na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców oraz dofinansowania do kosztów wynagrodzeń i kosztów prowadzenia działalności dla pozostałych pracodawców. Tego samego dnia zarządzenie o przesunięciu środków na wsparcie dla przedsiębiorców podpisał starosta Waldemar Trelka.

Jak mówi Józef Bakuła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców przekazano 1 milion złotych z Funduszu Pracy. Na wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przekierowano z kolei pieniądze z programów unijnych: 3 miliony złotych z programu Power, a 2 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Łącznie na pomoc dla lokalnych firm przesunięto 6 milionów złotych.

Pożyczki w wysokości 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej to jedna z form wsparcia dla mikroprzedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Radomski pośredniak ruszył z naborem wniosków 6 kwietnia, a lokalni przedsiębiorcy w bardzo krótkim czasie złożyli 300 wniosków. Pozytywnie może zostać rozpatrzonych 200 z nich (proces ten cały czas trwa) aż do wyczerpania puli przeznaczonej na ten cel, czyli kwoty 1 miliona złotych.

Ze starostą Waldemarem Trelką rozmawiał Radosław Mizera: