Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Filip Nereusz, prezbiter
Dziś jest: 26 maj 2020

RADOM

Nie będzie podwyżek za wywóz śmieci

wtorek, 29 października 2019 22:18 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Weronika Chochoł/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

Nie będzie 120 procentowych podwyżek za śmieci. Radni nie zgodzili się na przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie.

Sesja Rady Miejskiej, podczas której miała zapaść decyzja, co do wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych zaczęła się w poniedziałek, 28 października o godz. 9.00. Bogaty w punkty program nie pozwolił jednak na zrealizowanie wszystkich punktów jednego dnia. Dlatego obrady wstrzymano do wtorku. Po problemach technicznych, dyskusji na temat podwyżek wynagrodzeń w Straży Miejskiej oraz zmian w budżecie, po godzinie 20.00 można było zająć się punktem dotyczącym odpadów. Po przedstawieniu projektu przez wiceprezydenta Jerzego Zawodnika, pytaniach kierowanych przez radnych i dyskusjach w kuluarach, po godz. 22.00 radni przystąpili do głosowania uchwały. Wynik: pięciu radnych "za", szesnastu "przeciw", trzech wstrzymało się od głosu.

Decyzja o poddaniu pod obrady kwestii podwyżek opłat za wywóz śmieci spowodowana była wzrostami kosztów usługi przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji odpadów przez mieszkańców miasta.

Z przeprowadzonej analizy kosztów funkcjonowania systemu na terenie Radomia na przyszły rok wynika, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu. Wpływy mają wynieść 21 milionów 100 tysięcy złotych, natomiast wydatki prawie 43 miliony złotych.

Na zaproponowaną przez władze miasta stawkę składały się: liczba mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

Mimo przedstawienia przez wiceprezydenta Jerzego Zawodnika kwestii mówiących o konieczności podwyższenia stawek i jego zapewnień, że mieszkańcy Radomia nie zapłacą więcej, niż jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów radni nie zgodzili się na podjęcie uchwały. - Uważam, że mnie i każdego z państwa stać na to, by zapłacić za swoje śmieci. Oczywiście, moglibyśmy wyrównać różnicę z budżetu miasta, gdyby nie była ona tak wysoka. Czy faktycznie jesteśmy tak bogatą gminą? - pytał wiceprezydent Zawodnik podczas sesji.

Natomiast zdaniem Dariusza Wójcika - przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości prezydent powinien szukać oszczędności w budżecie miasta, a nie w kieszeniach mieszkańców. - My jesteśmy radnymi opozycji, a nie koalicji. Pan prezydent ma swoje zaplecze i niech ze swoim zapleczem szuka pieniędzy:

 

W związku z brakiem poparcia ze strony radnych, wiceprezydent Zawodnik wycofał także pozostałe projekty uchwał dotyczące m.in. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ich oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie na terenie Radomia. W najbliższym czasie można spodziewać się kolejnej propozycji dotyczącej gospodarki odpadami.

Zapraszamy do nas: