Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Augustyn z Canterbury, biskup
Dziś jest: 27 maj 2020

RADOM

Prezydent chce sesji w sprawie budżetu

poniedziałek, 05 marca 2018 20:45 / Autor: Monika Nowakowska
Monika Nowakowska

Prezydent Radosław Witkowski spotkał się z grupą radnych reprezentujących wszystkie kluby w Radzie Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radomia.

Spotkanie, które odbyło się dziś w Urzędzie Miejskim zorganizowane zostało na wniosek Radosława Witkowskiego, po tym , jak Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że budżet Radomia jest niezgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Prezydent zaprosił więc radnych do rozmów nad zmianami.

Przypomnijmy, problem w tym, że prezydent chce dostosować budżet do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a radni opozycji do budżetu. Prezydent poinformował, że wystąpi do przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie nadzwyczajnej sesji, podczas której radni będą mogli ponownie zająć się wprowadzeniem do budżetu zapisów dotyczących projektów edukacyjnych i społecznych współfinansowanych z funduszy unijnych.

Podczas spotkania rozmawiano także o decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wezwała Radę Miejską do usunięcia niezgodności z prawem budżetu miasta uchwalonego 30 stycznia 2018 roku. Prezydent poinformował radnych, że to oni muszą dokonać zmian. Będą mogli liczyć na pomoc merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego w przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Zadeklarował jednocześnie gotowość – po aktualizacji kosztorysu - wpisania, do Wieloletniej Prognozy Finansowej budowy centrum rehabilitacji. Zapowiedział jednocześnie, że będzie prosił radnych o wprowadzenie do budżetu tych wydatków, które decyzją Rady Miejskiej zostały wykreślone, a które są niezbędne dla normalnego funkcjonowania miasta, w tym także Radomskiego Programu Drogowego.

- Będziemy wnioskować o zwołanie sesji Rady Miejskiej, na której chcemy przyjąć projekty uchwał zabezpieczające realizację naszych projektów unijnych. Druga ważna kwestia, to w kontekście wniosku, jaki w najbliższym czasie RIO złoży do przewodniczacego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika, chcemy pomóc radnym w dostosowaniu WPF i budżetu do standardów takich, by te dokumenty były merytoryczne i dobre finansowo - mówi prezydent. - Ta pomoc będzie i jednocześnie deklaruję chęć wpisania do WPF budowy centrum rehabilitacji, ale też po raz kolejny będę wnioskował do radnych o uwzględenienie w budżecie na 2018 rok tych projektów, które zostały przez radnych opozycji wycofane i wykreślone z budżetu - dodał prezydent:

- To spotkanie nie miało sensu, dalej jesteśmy w takiej samej sytuacji, jak byliśmy - mówi szef klubu PiS Marek Szary:

Rada Miejska na wprowadzenie stosownych korekt ma czas do 22 marca.

Zapraszamy do nas: