Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: św. Ireneusz, biskup i męczennik
Dziś jest: Wtorek, 28 czerwca 2022

PORT LOTNICZY WARSZAWA RADOM

PPL wybrało najkorzystniejszą ofertę budowy dróg kołowania

środa, 16 września 2020 10:13 / Autor: Weronika Chochoł
fot. PPL
Weronika Chochoł

Korporacja Budowlana DORACO z Gdańska przedstawiła - zdaniem Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze - najkorzystniejszą ofertę na budowę dróg kołowania i płyt postojowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną po wschodniej stronie lotniska. 

Do przetargu zgłosiło się 5 wykonawców. Najtańsza oferta opiewała na 25 547 615 zł, najdroższa - na 48 289 800 zł. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa dróg kołowania i płyt postojowych wraz z infrastrukturą techniczną po wschodniej stronie lotniska, stanowiących część zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Portu Lotniczego Radom – Sadków”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Korporacji Budowlanej DORACO z Gdańska, czyli najtańszą złożoną propozycję.

"Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przyjętych kryteriach oceny ofert (cena - 84%, okres gwarancji – 16%), uzyskała 100 punktów, w tym za kryterium cena 84 punkty, termin realizacji (16 punktów)" - informuje PPL.

- W tym momencie jeszcze nie możemy mówić, że wykonawca został wyłoniony. Termin na odwołanie jest do 21 września. To, że Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie Budimexu nie oznacza, że wykonawca został wybrany. Czekamy do 21 września, czy nie pojawią się inne odwołania. Jeśli nie - wtedy będziemy mogli mówić, że wybraliśmy wykonawcę - wyjaśnia Piotr Rudzki - rzecznik Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze.

Do zadań wykonawcy należało będzie m.in rozebranie istniejącego ogrodzenia po wschodniej stronie lotniska, drogi powiatowej nr 3528W (ul. Lubelska) wraz z zasypaniem rowów przydrożnych oraz istniejących nawierzchni oświetlenia nawigacyjnego DK w zakresie kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej wraz ze studniami. Do tego wymagana będzie budowa kanalizacji deszczowej, podziemnego zbiornika na wody opadowe, fragmentu ogrodzenia po wschodniej stronie lotniska, fragmentów dróg kołowania czy fragmentu drogi samochodowej patrolowej wzdłuż projektowanego ogrodzenia. Zwycięska firma odpowiedzialna będzie również za wycinkę zieleni kolidującej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz strefami bezpieczeństwa dróg kołowania realizowanych w ramach etapu 2 inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń

Zamówienie ma być zrealizowane w terminie do 16 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak niepóźniej niż do dnia 30 marca 2022 r.

ZAPRASZAMY DO NAS