Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Paschalis Baylon, zakonnik
Dziś jest: Wtorek, 17 maja 2022

DIECEZJA RADOMSKA

Przed nami Niedziela Słowa Bożego

piątek, 21 stycznia 2022 18:50 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

W kościołach i domach będziemy przeżywać 23 stycznia Niedzielę Słowa Bożego, która została ustanowiona 30 września 2019 roku listem apostolskim w formie motu proprio papieża Franciszka „Aperuit illis” i wyznaczona na III Niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku.

Ks. dr Jacek Kucharski, moderator Dzieła Biblinego im. św. Jana Pawła II w diecezji radomskiej mówi, że Niedziela Słowa Bożego to: celebracja, refleksja ale i krzewienie Słowa Bożego. - Papież wymieniając najpierw celebrację, chce zwrócić kapłanom i wiernym, jak ważne jest sprawowanie Liturgii Bożego Słowa. To nie tylko szacunek, jaki powinien towarzyszyć księdze Bożego Słowa, ale też piękno i poprawność lektury, którą czyta lektor. Słowa muszą być dobrze zrozumiane najpierw przez tego, kto czyta. Nie muszę dowodzić, jak ważne są w lekturze znaki interpunkcji jak: przecinek, kropka, wykrzyknik, pytajnik. To one czynią lekturę czytań mszalnych bardziej dynamiczną, a poprzez to lepiej odbieraną z zainteresowaniem. Dalej należy w celebracji zwrócić uwagę jak niesiona jest księga Pisma Świętego w procesji do ołtarza, sposób w jaki pozostaje podczas całej liturgii mszy św. Jak ważne jest, aby Ewangeliarz pozostawał w widocznym dla wiernych miejscu - mówi biblista.

Mówiąc o refleksji ks. Kucharski powiedział, że odnosi się ona w pierwszym rzędzie do kapłana wypowiadającego słowa homilii. Towarzyszyć jej musi zawsze nie tylko odniesienie do realiów historycznych i socjologicznych czytań, ale odniesienie do teraźniejszości, tzn. uaktualnienie. Podkreśla, że Słowo Boże, to nie tylko napisane w środowisku i czasie, kiedy powstawało, ale żywe słowo Boga aktualne i potrzebne nam dzisiaj. Mówi, że wierni wychodząc ze świątyni, muszą otrzymać jasny przekaz kierowany do nich w kolejną niedzielę. Stąd konieczność dobrego przygotowania homilii, która musi mieć w sobie jasne przesłanie.

Zdaniem naszego rozmówcy krzewienie Słowa Bożego to szeroko rozumiany apostolat biblijny. Jest nim: organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów, warsztatów, kursów, dni skupienia i rekolekcji, a także wystaw, konkursów i olimpiad biblijnych.

Na III Niedzielę Słowa Bożego przygotowano materiały pomocnicze do Liturgii Słowa. Ale równocześnie opracowane zostały szczegółowe komentarze historyczne, literackie, egzegetyczne, teologiczne i eklezjalne do każdego czytania mszalnego. Mogą one być wykorzystane do osobistej medytacji, czy do przeprowadzenia kręgów biblijnych bądź lectio divina we wspólnocie parafialnej, w klasach szkolnych lub innych wspólnotach. Dotarły już one do duszpasterzy, są dostępne na stornie internetowej Dzieła Biblijnego pod adresem www. biblista.pl oraz naszej stronie diecezjalnej.

Z ks. Jackiem Kucharskim rozmawiał Radosław Mizera: