Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY PLUS
Jacek Prusinowski
Patron dnia: św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), dziewica i męczennica
Dziś jest: Wtorek, 09 sierpnia 2022

Przysucha

Lasy Państwowe chcą zachować tropy dinozaurów z Borkowic

czwartek, 30 czerwca 2022 10:41 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu deklaruje współpracę z wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu zachowania cennego znaleziska w Borkowicach. Podczas wydobywania gliny dokonano tam odsłonięcia tropów dinozaurów. Jakością zachowania dorównują one najlepszym znanym odkryciom z Grenlandii, Ameryki Północnej, Afryki Południowej czy Chin.

Odkrycia dokonano na terenie Nadleśnictwa Przysucha. Teren ten jest wydzierżawiony na potrzeby kopalni iłów ceramicznych z części złoża glin ogniotrwałych „Borkowice-Radestów”.

Dla ochrony tego odkrycia i w celu umożliwienia prowadzenia dalszych badań naukowych 22 marca 2022 r. przy aktywnym udziale Lasów Państwowych teren został objęty ochroną poprzez powołanie stanowiska dokumentacyjnego. W uzasadnieniu do uchwały Rady Gminy w Borkowicach, którą ustanowione zostało stanowisko dokumentacyjne o nazwie „Dinozaury z Borkowic” czytamy: „W dwóch poziomach bezpośrednio nad dolną warstwą iłu i pod górną warstwą iłu stwierdzono w spągach piaskowców występowanie licznych, perfekcyjne zachowanych tropów dinozaurów w formie naturalnych odlewów. Potwierdzono nowe dla nauki ichnogatunki tropów, które mają znaczenie dla nauki światowej. (….) W borkowickim znalezisku ślady pozostawione zostały przez dinozaury biegnące, płynące, odpoczywające i siedzące na błotnistym osadzie, odkryto również wiele zagadkowych struktur, zapewne związanych z różnorodnymi aktywnościami życiowymi dinozaurów”.

- Odkrycie tropów dinozaurów w Borkowicach to zagadnienie wielopłaszczyznowe i złożone, będące przedmiotem zainteresowania i działań różnych organizacji, instytucji, samorządu i przedsiębiorstwa, co wynika z obowiązujących przepisów prawa - mówi Edyta Nowicka, rzecznik RDLP w Radomiu. Dodaje, że w spotkaniach i ustaleniach dotyczących zagadnienia udział biorą przedstawiciele: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwa Przysucha, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydziału Spraw Terenowych w Radomiu, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Przysusze, Urzędu Gminy w Borkowicach, Firmy WIS-GROUP Sp. z o.o.

- Na złożoność zagadnienia ma wpływ to, że odkrycia tropów dinozaurów dokonano na terenie czynnej, działającej zgodnie z wszelkimi przepisami prawa kopalni, gdzie wcześniej powstały prawne zobowiązania wynikające z tytułu innych przepisów prawa. Obecnie konieczne jest, z jednej strony umożliwienie spełnienia wymogów nałożonych przepisami prawa dotychczas mającymi zastosowanie dla tego obszaru – realizacja i zmiana decyzji ustalającej rekultywację i zagospodarowanie gruntów pokopalnianych, a z drugiej zaś strony umożliwienie należytej ochrony stwierdzonych wartości paleontologicznych i zabezpieczenie ich do badań - wyjaśnia Edyta Nowicka.

Nadzór nad stanowiskiem sprawuje Państwowy Instytut Geologiczny. Unikatowe okazy geologiczne (tropów dinozaurów) w formie bloków skalnych z odciskami znalezione dotychczas w wyrobisku przez naukowców przy współpracy z dzierżawcą terenu WIS-GROUP Sp. z o.o. zostały zgodnie z ustaleniem z Państwowym Instytutem Gegologicznym przemieszczone przez przedsiębiorcę na działki będące jego własnością. Lasy Państwowe deklarują pełną wolę współpracy ze stronami w celu wypracowania najbardziej korzystnego rozwiązania mającego na celu zachowanie tego cennego znaleziska z jednoczesnym respektowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Szczególnie istotne dla sprawy są następujące zagadnienia: rekultywacja wobec obowiązków wynikających z przepisów prawa, zasady prowadzenia prac badawczych z uwzględnieniem działalności górniczej (koncesja, dzierżawa) z uwzględnieniem powiązania odkrycia z wydobyciem, dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wizja zagospodarowania terenu odkrycia.

Lasy Państwowe są docelowo zainteresowane przekazaniem tego terenu podmiotowi, który w szczególny sposób zająłby się tym wyjątkowym znaleziskiem.

Dla wypracowania w pierwszej kolejności trybu postępowania i realizacji zadań z zakresu rekultywacji i zagospodarowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej w stanowisku dokumentacyjnym „Dinozaury z Borkowic” konieczne są kolejne ustalenia w gronie specjalistów i prawników stron. Takie spotkanie organizowane z inicjatywy Lasów Państwowych planowane jest na początku lipca.