Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy
Dziś jest: Poniedziałek, 27 czerwca 2022

Kozienice

Rusza grupa wsparcia dla młodzieży z Kozienic

środa, 16 lutego 2022 09:10 / Autor: Kamil Zapora
ilustracja, fot. Foundry/Pixabay.pl
Kamil Zapora

Osoby w wieku 14-18 lat z gminy Kozienice, które borykają się z problemami emocjonalnymi mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa i dołączyć do grupy wsparcia. Szczegóły poniżej.

Grupy wsparcia to grupa osób, które zmagają się z takim samym problemem i chcą sobie z nim poradzić. Poczucie zrozumienia oraz wsparcie innych jest dobrą formą terapii. Wsparcie ze strony grupy daje siłę, sprawia, że nawet ciężka depresja jest możliwa do pokonania. W grupie wsparcia można przepracować swoje emocje, zaspokoić potrzebę kontaktu z innymi ludźmi i szybciej wrócić do zdrowia. Spotkania w grupach mają działanie motywujące i wzmacniające dla ich członków. Ich oddziaływanie na psychikę jest bardzo silne. Na dodatek rezultaty są znacznie szybciej osiągane niż w przypadku osób, które nie korzystają z tej formy pomocy.

O korzyściach płynących z udziału w grupie wsparcia mówi Anna Wojtasik z Centrum Usług Społecznych w Kozienicach:

Dlatego jeśli młode osoby czują, że przechodzą kryzys, utknęły w miejscu – ta grupa jest dla nich. Będą mógły porozmawiać z osobami w podobnej sytuacji, podzielić się własnymi doświadczeniami, otrzymywać i dawać zrozumienie i wsparcie emocjonalnie, a przede wszystkim przekonać się, że nie są same.:

Projekt kierowany jest do dzieci w wieku 14-18 lat z terenu gminy Kozienice, a jego cele są następujące:

- Wychodzenie z kryzysów emocjonalnych i rodzinnych oraz uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych;

- Poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w kierunku bardziej konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem oraz ograniczenie zachowań agresywnych lub unikających, zmniejszenie objawów lękowo-depresyjnych, ograniczenie podejmowanych zachowań ryzykownych, prowadzenie bardziej zdrowego stylu życia;

- Zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat kryzysu psychicznego i zaburzeń psychicznych poprzez psychoedukację i wskazanie realnych konstruktywnych sposobów samopomocowych;

- Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat szkodliwego wpływu alkoholu i środków psychoaktywnych na funkcjonowanie człowieka;

- Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zachowań agresywnych i przemocy.

Spotkania będą odbywać się dwa razy w miesiącu po 2 godziny w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 36. Uczestnictwo w grupie jest dobrowolne i bezpłatne.

Grupa wsparcia rusza 9 marca. Spotkania odbędą się w środy drugiego i czwartego tydnia każdego miesiąca w godz. 16:00-18:00. Pierwsze spotkania odbędą się indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Grupę będzie prowadziła Paulina Mysielski - mgr Psychologii, dyplomowany specjalista terapii uzależnień. Pracuje w nurcie poznawczo -behawioralnym, interesuje się psychodietetyką. W Centrum Usług Społecznych prowadzi konsultacje psychologiczne i terapie uzależnień, pracuje w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży w SPZZOZ w Kozienicach oraz w Hospicjum Imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.

Warunkiem przyjęcia do grupy jest odbycie rozmowy wstępnej z prowadzącym grupę, jak również wyrażenie zgody na udział przez opiekuna prawnego dziecka. Z Centrum Usług Społecznych można kontaktować się mailowo pod adresem: anna.wojtasik@cuskozienice.pl lub pod numerem tel. 515 253 750 z Pauliną Mysielski, a także poprzez wypełnienie ankiety dostępnej TUTAJ.