Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Jan Nepomucen, prezbiter i męczennik
Dziś jest: Sobota, 21 maja 2022

Końskie

Ptasia grypa w Końskich

czwartek, 20 stycznia 2022 13:52 / Autor: Marcin Prejs
Fot. www.piwet.konskie.pl
Marcin Prejs

W Końskich potwierdzony został przypadek wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej ptasiej grypy. Wykryty on został u łabędzia padłego na początku stycznia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że 6 stycznia na stawach na Browarach w Końskich został stwierdzony pierwszy przypadek wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1. Dodatni wynik stwierdzono u łabędzia niemego.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego. Stanowi także zagrożenie dla ludzi. Z dotychczasowych badań wynika, iż człowiek nie jest podatny na zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, jednak może ono wystąpić w przypadku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi ptakami oraz w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich warunków higienicznych. Głównym rezerwuarem tego rodzaju wirusa jest dzikie ptactwo wodne (kaczki, gęsi, łabędzie).

W związku z pojawieniem się pierwszego przypadku wystąpienia ptasiej grypy ptaków podtypu H5N1 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich apeluje o ograniczenie przebywania na terenach bytowania dzikiego ptactwa, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych, a w przypadku znalezienia padłego ptaka, o niedotykanie zwłok i natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich pod numerem telefonu – 41 372 31 85.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

znaczna liczba nagłych padnięć,

depresja,

gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj,

miękkie skorupy jaj,

objawy nerwowe,

zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,

silne łzawienie,

obrzęk zatok podoczodołowych,

kichanie,

duszność,

biegunka.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich poleca hodowcom prowadzącym chów przyzagrodowy drobiu bezwzględne przestrzeganie nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, a w szczególności:

karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,

przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikiem ptactwem,

przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa,

zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych upadków drobiu,

w celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa wstrzymanie się z dokarmianiem dzikiego ptactwa wodnego,

po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk z wodą z mydłem,

wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,

osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.