Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Leoncjusz z Rostowa, biskup
Dziś jest: Poniedziałek, 23 maja 2022

Opoczno

Granty obywatelskie w Drzewicy

wtorek, 18 stycznia 2022 14:43 / Autor: Marcin Prejs
Marcin Prejs

Mieszkańcy gminy Drzewica mogą zgłaszać swoje projekty w ramach grantów obywatelskich. Na propozycje drzewiczan miejscowy urząd czeka do 16 lutego.

Granty obywatelskie pozwalają drzewiczanom współdecydować o losach gminy. Dzięki nim mogą oni zrealizować ciekawe inicjatywy lub potrzebne inwestycje. Pieniądze na to przeznacza miejscowy urząd. Jak wyjaśnia burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, w porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpiły drobne korekty dotyczące grantów obywatelskich.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami inwestycje w ramach grantów mogą być realizowane wyłącznie na ternie miasta. Pieniądze na zadania nieinwestycyjne mogą pozyskać zarówno mieszkańcy Drzewicy, jak i sołectw. Wśród zadań nieinwestycyjnych mogą znaleźć się te o charakterze sportowym, turystycznym i rekreacyjnym; z zakresu promocji gminy Drzewica; z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska; rehabilitacji zdrowotnej i ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz osobom w wieku emerytalnym; upowszechniających kulturę, w szczególności nawiązujących do historii gminy Drzewica i pamięci historycznej.

Na propozycje zadań w ramach grantów obywatelskich drzewicki urząd czeka do 16 lutego. Muszą być one złożone na specjalnym formularzu. Trzeba do niego dołączyć listę z podpisami co najmniej 5 mieszkańców popierających projekt, którzy zamieszkują odpowiednio na terenie miasta lub sołectwa gminy Drzewica. – Myślę, że warto, żeby mieszkańcy się zainteresowali i skorzystali z tej propozycji decydowania bezpośrednio o tym, co chcieliby, żeby u nich na terenach sołectw czy w Drzewicy zadziało się w roku 2022 – mówi burmistrz Janusz Reszelewski.

O tym, co zadzieje się na terenie sołectw i miasta w ramach grantów zadecydują sami mieszkańcy. Złożone wnioski po weryfikacji formalnej poddane zostaną głosowaniu. To przeprowadzone zostanie od 21 marca do 1 kwietnia. Wyniki głosowania podane zostaną najpóźniej 8 kwietnia.