Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ALEJA GWIAZD
Mariusz Syta
Patron dnia: bł. Wincenty Lewoniuk i męczennicy z Pratulina
Dziś jest: Niedziela, 23 stycznia 2022

Mazowsze

Pomoc dla osób bezdomnych w województwie mazowieckim – infolinia 987

środa, 08 grudnia 2021 10:15 / Autor: Elżbieta Warchoł
pixabay/niekverlaan
Elżbieta Warchoł

W związku z sezonem zimowym podczas posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono stan gotowości mazowieckich służb do sezonu zimowego. Wojewoda Mazowiecki zaapelował do wszystkich samorządów z województwa mazowieckiego, aby w okresie zimowym zwrócić szczególną uwagę na potrzeby osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz samotnych starszych osób, wymagających pomocy. W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) działa całodobowa infolinia 987. Pod bezpłatnym numerem można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla osób bezdomnych. W 2021 roku Wojewoda Mazowiecki przekazał 440 tys. zł w drodze otwartego konkursu 9 organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych związanych ze wsparciem osób bezdomnych z terenu województwa mazowieckiego.

- W okresie jesienno-zimowym powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na najbardziej potrzebujących. Nie bądźmy obojętni i zwróćmy szczególną uwagę na osoby bezdomne. Pamiętajmy także o samotnych, szczególnie starszych osobach potrzebujących pomocy. Pod numerem 987 otrzymają Państwo informacje, o tym jak można pomóc osobom bezdomnym, gdzie znajduje się najbliższe schronisko, jadłodajnia oraz punkt pomocy medycznej dla potrzebujących – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod bezpłatnym numerem 987  udziela informacji o różnych formach pomocy dla osób bezdomnych tj. m.in.: jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach.

W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Rejestr miejsc udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)) opublikowany jest szczegółowy rejestr z adresami schronisk, noclegowni i ogrzewalni udzielającymi tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych.

Zgodnie z prawem, udzielenie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy i ma charakter obowiązkowy. Ponadto, gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia miejsc, w których ta pomoc będzie zapewniana. Ustawa przewiduje 4 rodzaje miejsc udzielania tymczasowego schronienia, tj. schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegownię czy ogrzewalnię.

Wojewoda Mazowiecki 29 października br. skierował pismo do jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, które nie realizują zadania własnego – z pilną prośbą o konieczności zapewnienia schronienia dla osób dotkniętych bezdomnością oraz niezwłoczne przesłanie na ten temat informacji. Natomiast Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 9 listopada br. zorganizował wideokonferencję na temat realizacji przez gminy zadania obowiązkowego polegającego na zapewnieniu tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności. 

Podczas posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego szczególną uwagę poświęcono ochronie osób bezdomnych przed wychłodzeniem. Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności prowadzą m.in. Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu i Komenda Stołeczna Policji. Wśród rekomendacji Wojewody przekazanym służbom znalazł się zapis o wzmożeniu działań prewencyjnych i informacyjnych w zakresie kontrolowania miejsc przebywania osób zagrożonych wychłodzeniem, w celu udzielenia im pomocy.

Ponadto w związku z sytuacją epidemiczną, 2 i 3 grudnia br. do 59 placówek udzielających schronienia osobom w kryzysie bezdomności funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego dostarczone zostały środki ochrony osobistej: 152 tys. maseczek, 76 tys. rękawiczek, 1 514 opakowań płynu 5l do dezynfekcji.

W 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym". Dofinansowanie otrzymały 3 organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 548 670,00 zł.

Działania Państwowej Straży Pożarnej z ternu województwa mazowieckiego

Czad – cichy zabójca!

W związku z rozpoczęciem się sezonu grzewczego, a wraz z nim wzrostu ryzyka pojawienia się przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych, Państwowa Straż Pożarna przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego w domach, do których należą m.in. okresowe przeglądy instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych dokonane przez wykwalifikowanego kominiarza oraz osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kontroli instalacji gazowej lub elektrycznej.

Ponadto, w trakcie sezonu grzewczego Państwowa Straż Pożarna od października 2021 r. do marca 2022 r. realizuje ogólnopolską kampanie edukacyjno-informacyjną na temat zagrożeń związanych z pożarami oraz zatruciem tlenkiem węgla w obiektach mieszkalnych „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” przeznaczoną m.in dla: dzieci i młodzieży szkolnej oraz do seniorów.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego