Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych
Dziś jest: Wtorek, 24 maja 2022

RADOM

Psy i koty lepiej trzymać w domu!

czwartek, 12 maj 2022 10:08 / Autor: Radosław Mizera
foto: susannp4/pixabay
Radosław Mizera

Służby wojewody mazowieckiego nakazały trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Właśnie opublikowano stosowne rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie województwa mazowieckiego. W tym roku na terenie województwa wykryto 23 przypadki wścieklizny u zwierząt wolno żyjących.

W związku z rosnącą liczbą kolejnych przypadków wścieklizny u dzikich zwierząt na terenie województwa mazowieckiego, rozszerzono obszar zagrożony wścieklizną o cały teren powiatu węgrowskiego i mińskiego. Ponadto obszar zagrożony obejmuje teren Warszawy, Radomia, Płocka i powiatów: kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, szydłowieckiego.

Ponadto, na obszarze zagrożonym nakazuje się szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Zgodnie z wydanym przez Wojewodę rozporządzeniem na obszarze zagrożonym:

Zakazuje się:

- organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów zwierząt wrażliwych na wściekliznę, za wyjątkiem targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów i koni na warunkach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii

- organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Nakazuje się:

- trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;

- pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach;

- szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Nakazuje się ponadto oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

Wścieklizna jest ostrą i prawie zawsze śmiertelną wirusową chorobą zakaźną, atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych. Do zakażenia wścieklizną dochodzi na ogół wskutek pogryzienia przez chore zwierzę. Zakażenie możliwe jest poprzez kontakt ze śliną chorego lub zakażonego zwierzęcia. Krążenie wirusa w środowisku naturalnym podtrzymywane jest przez zwierzęta różnych gatunków. Zwierzęta te charakteryzują się dużą wrażliwością na zakażenie oraz zdolnością do transmisji wirusa na inne zwierzęta. W ubiegłym roku w województwie mazowieckim odnotowano łącznie 110. przypadków wścieklizny u zwierząt.