Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: bł. Innocenty XI, papież
Dziś jest: Piątek, 12 sierpnia 2022

DIECEZJA RADOMSKA

Ks. Piotr Turzyński biskupem pomocniczym

sobota, 17 stycznia 2015 11:13 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Ks. dr hab. Piotr Wojciech Turzyński, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. 

Ogłoszenie papieskiej decyzji odbyło się dzisiaj w samo południe w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu z udziałem biskupów: Henryka Tomasika i Adama Odzimka oraz zebranych księży dziekanów.

Ks. Piotr Turzyński urodził się 28 września 1964 roku w Radomiu, egzamin dojrzałości złożył w 1982 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, 28 maja 1988 roku w ówczesnej konkatedrze radomskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Edwarda Materskiego. Studia seminaryjne zwieńczył  tytułem magistra teologii orbonionym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (napisał pracę magisterską "Elementy antropologii filozoficznej ks. Józefa Tischnera").  Następnie w latach 1988-89 był wikariuszem parafii Matki Odkupiciela na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne z patrystyki w Instytucie Patrystycznym "Augustinianum" w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat z teologii i nauk patrystycznych, a w 1995 r. obronił doktorat na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, na podstawie rozprawy „Il Cantico nuovo nella teologia di sant'Agostino: specialmente nelle Enarrationes in Psalmos”. W 1995 r. ks. biskup Edward Materski mianował ks. Turzyńskiego ojcem duchownym i wykładowcą patrologii, wstępu do teologii i teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, a w 2006 r. z rąk księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego otrzymał funkcję wicerektora Seminarium, którą pełnił do chwili obecnej. W latach 2006 – 2012 był zastępcą dyrektora Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu oraz opiekunem Centrum Myśli Benedykta XVI w Radomiu. Biskup nominat jest adiunktem Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL i członkiem sekcji patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Konferencji Episkopatu Polski. W 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego, kolokwium i rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej. Jest autorem 20 artykułów naukowych i ponad 50 artykułów o charakterze popularyzatorskim, promotorem 69 prac magisterskich i 4 dyplomowych.

Od 2002 roku ks. Piotr Turzyński jest członkiem Rady Kapłańskiej, jest kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej, dyrektorem Rady ds. Stałej Formacji Kapłanów Diecezji Radomskiej i dyrektorem Rady ds. Życia Konsekrowanego Diecezji Radomskiej. Angażuje się w prace II Synodu Diecezji Radomskiej jako przewodniczący Komisji ds. Kultury, Środków Społecznego Przekazu i Nowej Ewangelizacji. Współpracował z Radiem Plus Radom jako autor cyklu audycji "Świat patrologii", "Ucho igielne" i "Sól ziemi”.

Biskup nominat jest cenionym kaznodzieją i rekolekcjonistą, jest zaangażowany w działalność Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. W czasie studiów rzymskich i późniejszym ks. Piotr Turzyński pomagał w duszpasterstwie księżom w parafiach we Włoszech: w Sassuolo, Corbola, Costa di Rovigo, San Bellino i Anthey Saint Andre’. W 2004 roku z grupą duszpasterzy młodzieży dał początek Kuźni Młodych, czyli spotkaniom młodych, które najpierw odbywały się w kościele bł. Annuarity, a ostatnio w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Przez 18 lat opiekował się teatrem seminaryjnym wyzwalając w alumnach twórcze inicjatywy i talenty aktorskie. W 2007 r. ks. bp Zygmunt Zimowski powołał go na przewodniczącego komitetu organizacyjnego uroczystości koronacyjnych obrazu w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie. W 2012 r. założył Stowarzyszenie "Młyńska" Verum Bonum Pulchrum, którego celem jest działalność na rzecz zachowania dorobku i rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej. Był współorganizatorem kolejnych edycji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu.

Interesuje się myślą św. Augustyna, Orygenesa, światem Ojców Pustyni, kocha wędrówki górskie, lubi literaturę (zwł. poezję K. Wojtyły, Z. Herberta, J. Szymika i powieści F. Dostojewskiego oraz J.R.R. Tolkiena), teatr, dobre kino sensacyjne, folk i poezję śpiewaną, jest kibicem siatkówki.

Decyzję papieża Franciszka ogłosił biskup radomski Henryk Tomasik:

Pierwsza oficjalna wypowiedź biskupa-nominata ks. Piotra Turzyńskiego tuż po ogłoszeniu decyzji Ojca Świętego. - Bardzo dziękuję Ojcu Świętemu Franciszkowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył. Jestem świadomy, że każda łaska jest dana darmo, więc bez żadnej mojej zasługi. Jeszcze bardziej mnie w tym wszystkim umacniają słowa z dzisiejszej Ewangelii i trochę dają nadzieję, że Chrystus nie przyszedł powoływać sprawiedliwych lecz grzeszników - mówił tuż po ogłoszeniu papieskiej decyzji ks. Piotr Turzyński. Biskup-nominat zwracając się do wychowawców i alumnów seminarium duchownego powiedział, że uczelnia nie jest tylko instytucją, lecz domem, gdzie są przyjaciele. - Dlatego proszę was, nie zostawiajcie mnie samego, wspierajcie, by razem wędrować przez ścieżki czasu. Proszę o modlitwę. To wszystko przyjmuję w duchu zaufania Matce Kościoła. To jedyna droga i raz jeszcze proszę wszystkich o modlitwę i wsparcie - powiedział podczas oficjalnego wystąpienia wicerektor radomskiego seminarium duchownego.

Wystąpienie ks. Jarosława Wojtkuna, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu:

Do życzeń przyłączył się biskup Adam Odzimek:

W czasie pierwszej rozmowy z dziennikarzami biskup-nominat Piotr Turzyński przyznał, że jest trochę zaniepokojony powierzeniem tej misji, bo - jak podkreślił - nie jest łatwo być dzisiaj sumieniem świata. - Ale jestem pełen ufności. Kościół jest piękny. To moja nadzieja, że czerpiąc ze źródeł Ewangelii, wszystko jest możliwie. Jestem także otwarty na nowe wyzwania. Dzisiaj trzeba mówić, że chrześcijaństwo jest piękne. Trzeba być z młodzieżą i rodziną. Stawiam także na nową ewangelizację, by szukać nowych form w dotarciu do człowieka z Ewangelią - powiedział ks. Piotr Turzyński:

Przyjaciele o biskupie-nominacie. Mówi ks. Bernard Kasprzycki, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu:

Tę nominację przyjęli z ogromną radością i ze łzami w oczach. Małżeństwo Małgorzaty i Roberta Telusów spod Opoczna doskonale zna ks. Piotra Turzyńskiego, który nominowany został na biskupa pomocniczego diecezji radomskiej. Na rekolekcje jeździli wspólnie od kilku już lat:

Ks. Jan Niziołek, ojciec duchowny kapłanów diecezji radomskiej:

Biskup Henryk Tomasik o biskupie-nominacie:

S. Teresa Romańska, diecezjalna referentka ds. zakonnych:

Ks. Dariusz Kowalczyk z fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Ks. Wiesław Taraska, proboszcz parafii MB Miłosierdzia w Radomiu, gdzie odbywają się Kuźnie Młodych:

Ks. Marek Dziewiecki, psycholog i duszpasterz młodzieży uczył 9-letniego Piotra Turzyńskiego służby przy ołtarzu:

S. Danuta Kaczor, animatorka oazowa: