Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Filip Nereusz, prezbiter
Dziś jest: Czwartek, 26 maja 2022

Rozmawialiśmy o tym dzisiaj z Moniką Koźlakiewicz, zastępca dyrektora departamentu interwencji rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przypomnijmy, że KOWR realizuje mechanizmy: monitorowanie rynku maku oraz monitorowanie rynku konopi włóknistych. Ich celem jest wsparcie rozwoju upraw tych roślin, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu narkomanii. 

Published in Audycje Radiowe

Wielu ekspertów podkreśla, że polska wieś może być samowystarczalna, zwłaszcza energetycznie, bowiem obszary te posiadają ogromny potencjał do rozwoju OZE. Świadczą o tym przede wszystkim bogate zasoby biomasy pochodzenia rolniczego, czy też dostępność gruntów, które mogą być przeznaczane na inwestycje fotowoltaiczne, wodne czy wiatrowe. Rozmawialiśmy o tym z Mateuszem Balcerowiczem, dyrektorem departamentu innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Published in Audycje Radiowe

W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdują się nierozdysponowane działki ewidencyjne o powierzchni 0,3 ha i większej.

Published in REGION

Dzisiaj rozmawialiśmy z Katarzyną Banasik, dyrektorem Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Published in Audycje Radiowe

Gmina Głowaczów nieodpłatnie pozyskała od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego działki w Brzózie pod budowę Centrum kulturalno – rekreacyjnego, tym nowej strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Published in Kozienice
czwartek, 17 marca 2022 09:14

Polska trzecim producentem kukurydzy w UE

Polska zaliczana jest do grona największych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Zajmujemy trzecie miejsce wśród krajów członkowskich pod względem uzyskiwanych zbiorów.

Published in Audycje Radiowe

Od 1992 roku, czyli od początku działalności dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych – obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - do końca listopada ubiegłego roku, przejęto do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ponad 4 mln 754 tys. hektarów gruntów, z czego trwale rozdysponowano ponad 3 mln 399 tys. ha. Rozmawiliśmy o tym dzisiaj z Jackiem Malickim, zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Published in Audycje Radiowe

Rozmawialismy o tym z Piotrem Burkotem, ekspertem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Published in Audycje Radiowe

Rozmawialiśmy o tym z Tomaszem Maleszewskim z Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który był gościem Radia Plus Radom.

Published in Audycje Radiowe
czwartek, 09 grudnia 2021 10:18

Spółki strategiczne nadzorowane przez KOWR

KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 38 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowe.

Published in Audycje Radiowe

Promocja polskiej żywności, zwiększenie eksportu produktów rolno-spożywczych, stabilizacja i wsparcie rynków rolnych oraz transfer innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa - to tylko niektóre dziedziny, ktorymi zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Published in Audycje Radiowe
piątek, 26 listopada 2021 09:26

Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa w 2018 roku uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Published in Audycje Radiowe
Strona 1 z 2