Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Filip Nereusz, prezbiter
Dziś jest: Czwartek, 26 maja 2022

Audycje Radiowe

Spółki strategiczne nadzorowane przez KOWR

czwartek, 09 grudnia 2021 10:18 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 38 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowe.

W spółkach tych prowadzona jest hodowla oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. - Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału siewnego roślin i materiału zarodowego zwierząt - mówi Filip Sondij, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru nad Spółkami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Spółki odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie, który jest obecnie uważany za najważniejszy czynnik oddziałujący na wzrost efektywności rolniczej, zarówno z punktu widzenia wzrostu ilości, jak i jakości produktów rolnych. Spółki KOWR dysponują cennym materiałem genetycznym roślin i zwierząt gospodarskich. Stanowi on bazę dla osiąganego postępu biologicznego, który w postaci nowych odmian roślin oraz kolejnych pokoleń zwierząt hodowlanych jest dostępny dla krajowego rolnictwa. Posiadanie tych zasobów stwarza warunki dla stabilizacji cen nośników postępu na rynku krajowym oraz zabezpiecza potrzeby polskiego rolnictwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk w skali międzynarodowej.

Więcej o tym Radosław Mizera w rozmowie z Filipem Sondijem, zastępcą dyrektora Departamentu Nadzoru nad Spółkami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: