Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Filip Nereusz, prezbiter
Dziś jest: Czwartek, 26 maja 2022

Audycje Radiowe

Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR

piątek, 26 listopada 2021 09:26 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa w 2018 roku uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pożyczki są udzielane przez KOWR jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

Beneficjentami realizowanego mechanizmu są rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Pożyczka może zostać przyznana w kwocie nie wyższej niż 500 tys. zł. i 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia, pozostałe co najmniej 20% kosztów to wkład własny wnioskodawcy.

W 2021 roku na ten cel przeznaczone jest 10 mln. zł.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest:

złożenie wniosku o udzielenie pożyczki do OT KOWR,

posiadanie zdolności kredytowej i płynności finansowej,

wniesienie stosownego zabezpieczenia,

wpłata opłaty prowizyjnej w wysokości 1% wartości pożyczki.

Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i stanowi równowartość stopy bazowej ogłaszanej w Komunikacie Komisji Europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy. Okres spłaty pożyczek wynosi 6 lat (z możliwością wydłużenia do 10 lat), na podstawie ustalonego harmonogramu w miesięcznych, kwartalnych lub rocznych terminach płatności poszczególnych rat.

Pożyczka nie zostanie przyznana m.in. na:

spłatę innych zobowiązań wnioskodawcy, np. wcześniej zaciągniętych innych pożyczek czy kredytów itp.,

przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek o udzielenie pożyczki rozpatrywany jest przez KOWR, w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl w zakładce POŻYCZKI